Handleiding

Voorraad en voorbereiding

Het is van uiterst belang Masterflex in een droge ruimte op te slaan, beschermd tegen te grote temperatuur- en vochtigheidsverschillen. Alhoewel de verlijming van fineer op de papieren drager kwalitatief hoogwaardig is, en dat de drager een uitstekende afschermingslaag vormt tegen het optreden van scheurtjes in het fineer, toch blijft Masterflex gevoelig voor klimaatschommelingen. In geval van slechte opslag, kunnen er op de kop golven ontstaan, die op het werk een langere acclimatisatie noodzakelijk maken.

Acclimatisatie op de werf

Deze is in elk geval onontbeerlijk, minimum 24 uur, om zodoende de vochtigheid van beide materialen in evenwicht aan te brengen.

Gereedschap en lijm

De meeste PVAC lijmen of contactlijmen zijn geschikt om Masterflex te verlijmen. PVAC lijmen geven het beste resultaat en bieden een grotere temperatuur- en vochtweerstand maar zijn jammer genoeg het minst makkelijk in gebruik op het werk of op de bouw zelf. Vooral voor afgeronde delen, waar u een mal dient te gebruiken om zo een gelijkmatige druk te verkrijgen over het totale oppervlak, zijn ze iets moeilijker qua verwerking.

Wat de contactlijmen betreft, raden wij u aan om een lijm te gebruiken op basis van een solvent in plaats van waterbasis. Van deze laatste is de droogtijd zeer lang en brengt tevens opnieuw vocht in het fineer. Neem, indien mogelijk, een type lijm dat bestand is tegen hoge temperaturen (90°C). Anders dient u isocyanaat toe te voegen om de bestendigheid te verhogen.


Om de nodige druk uit te oefenen bij het kleven, gebruikt u bij voorkeur een schraapijzer of een rubberen rol. Gebruik in géén geval een metalen rol of hamer. Masterflex is géén hardplastiek (stratifié); de vezels blijven kwetsbaar en zijn niet bestand tegen schokken of tegen hoge plaatselijke druk. Volg ten alle tijden het advies van de lijmfabrikant.

Lijmtoepassing

In de eerste plaats dient u het oppervlak goed te ontvetten en de eventuele gaatjes op te vullen. Breng nooit lijm aan op een glad oppervlak (Laminaat, gevernist hout, enz). Wanneer u toch Masterflex op één zijde van een gemelamineerde plaat wenst aan te brengen, schuur het oppervlak dan eerst, liefst met een korrel 80, om ze voldoende ruw te maken. Gebruik bij voorkeur een borstel om de vloeibare lijm aan te brengen, of een plamuurmes, indien het om een thixotropische lijm gaat. Gelieve een verfpistool te vermijden. Hierbij onstaan namelijk meestal overlappingen, waardoor de lijmopbrengst te groot is op bepaalde stroken. Gelieve er ook op toe te zien, dat de temperatuur in de werkplaats boven 15°C is. Indien de temperatuur te laag ligt verdampen de oplosmiddelen te traag en zullen er blazen of golven ontstaan.

 

Omgekeerd geldt ook dat de temperatuur niet te hoog wordt. De ideale verwerkingstemperatuur ligt tussen 15°C en 25°C. Voorkom eveneens te hoge vochtconcentraties en verlijm nooit Masterflex in een ruimte die pas gestukadoord is en waar dus een maximale luchtvochtigheid heerst. Wees nooit te zuinig met lijm en breng, indien nodig, een tweede laag aan. Vooral bij openporige materialen zoals Lauan multiplex of vlasspaanplaat. De belijmde oppervlakten moeten 100% bedekt zijn. Als dit niet het geval is, loopt u het risico dat er luchtbellen ontstaan of losse plekken (foutverlijming). Geef de lijm voldoende de tijd om goed te drogen. In principe 10 à 20 minuten. De ideale hechting wordt verkregen wanneer er bij aanraking geen draden meer ontstaan, maar wanneer de lijm zacht blijf. Laat de lijm echter niet te lang drogen of zij verliest haar hechtingskracht.

Persen

Oefen tijdens het persen een maximale, gelijkmatig verdeelde druk uit op het te verlijmen oppervlak. Indien u over een kleine pers beschikt voor de platte vlakken is dat ideaal. Indien dit niet het geval is moet u een schraapijzer of rubberen rol gebruiken. Vergeet echter niet dat, in geval van contactlijm, de bepalende factor de uitgeoefende druk is en niet de tijdsduur.

Bij grotere oppervlaktes mag u nooit aan de zijkanten beginnen drukken, maar vanuit het midden aanvangen. Maak daarbij gebruikt van een stuk karton als beschermlaag, dat u naargelang de uitgeoefende druk wegneemt, teneinde beschadigingen te voorkomen. De volledige uitharding van de lijm duurt minimaal 6 uur.

Controle

Merkt u in dit stadium toch luchtbellen of andere oneffenheden op, ga dan als volgt te werk: 

  • luchtbellen: indien het gewoon om een luchtbel gaat tussen de Masterflex en de basisplaat, maak dan een kleine inkeping in het fineer (volg de draadrichting) en activeer de lijm opnieuw met een heet strijkijzer, direct gevolgd door het aandrukken met de rol of een schraapijzer. 
  • oneffenheden: Als er oneffenheden zijn ontstaan in de draadrichting, is de oorzaak nagenoeg altijd te wijten aan het niet respecteren van de droogtijd van de lijm en werd de Masterflex dus te snel opgelijmd. De lijm is dan nog vochtig en Masterflex kan daardoor verschuiven op de basisplaat. Probeer de Masterflex voorzichtig te verwijderen van de basisplaat. Al er bij het losmaken "draden" ontstaan tussen de twee materialen, is dat het bewijs dat de lijm nog te vochtig was. Begin gewoon opnieuw zoals hierboven reeds beschreven.

Afwerking

Wacht minstens 24 uur na de verlijming alvorens met de afwerking te beginnen. Controleer het fineer voor de laatste keer en schuur lichtjes. Voer altijd een test uit om de compatibiliteit tussen Masterflex en uw afwerkingsproduct te controleren.

  • Beitsen: Indien u een beits toepast, doe dit dan met mate en droog het oppervlak direct met een droge zuivere doek. Neem in geen geval een spuitpistool, omdat u dan mogelijk het fineer over zijn vocthverzadigingspunt brengt. Het toepassen van een egalisator is niet absoluut noodzakelijk, maar heeft zijn nut reeds bewezen. 
  • Olie: Oliën is vooral aan te bevelen voor het beschermen van hout. Maar indien u dit wenst toe te passen, maak dan gebruik van een sneldrogende olie en reinig het oppervlak direct met een zuivere droge doek. Verzadig het fineer niet met de olie en gebruik ook geen lijnolie.
  • Vernis: Gebruik een eerste vernislaag als grondlaag; als poriënvuller. Daarna licht tussenschuren en tenslotte de eindlaag opbrengen.
  • Lak: Breng twee of drie dunne lagen op. Neem bij voorkeur een elastische lak. Masterflex blijft onderhevig aan klimaatverschillen. Bovendien heeft de contactlijm een soepelere verbinding dan de PVAC-lijm. Een te harde lak kan gaan barsten (haarscheurtjes) zodra er klimaatverschillen optreden. Doe in elk geval een lakproef alvorens het geheel af te werken.

COLFLEX - Handleiding

  • De lijmlaag van Colflex is op basis van acrylaat, bevat dus geen solventen en wordt beschermd door een verwijderbare folie; ze hardt pas volledig uit na ongeveer 72 uur.
  • Hoe gladder het oppervlak, des te beter zal Colflex hechten. Een ruwe of poreuze plaat dient eerst behandeld te worden met een lak of grondlaag om een glad oppervlak te verkrijgen.
  • Gebruik de vellen binnen de 6 maanden na fabricagedatum.
  • Men kan niet hetzelfde resultaat verwachten als bij een verlijming met contactlijm of als bij een onder druk gefineerde plaat. De lijm van Colflex blijft soepel zonder merkwaardig verlies van kleefkracht. Dit betekent dat, indien het afgewerkte product aan hevige temperatuur of vochtschommelingen onderworpen wordt, het fineer zich zal uiteenzetten of krimpen zonder te delamineren maar kan wel zachtjes verschuiven. Colflex is een uitstekend product voor herstellingen op werf of voor een nauwkeurige opmaak van een meubel of een dashboard. Het is geen product voor brede oppervlakken waar volle vellen allemaal naast elkaar zouden geplakt worden.

Zoals we reeds meerdere malen hebben vermeld, doet u steeds best een test alvorens alles volledige af te werken. 

Masterflex is bestand tegen de meeste afwerkingsproducten, maar we kunnen dit niet garanderen voor alle bestaande producten die op de markt zijn. Wij staan in voor de degelijkheid van onze producten, maar kunnen niet de verantwoordelijkheid dragen voor de toepassing en het juiste gebruik ervan. Dit behoort uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker. Meer als negentig procent van de klachten over Masterflex hebben betrekking tot delaminatie die haar oorsprong vindt in het niet respecteren van één of meerdere van bovenstaande aanwijzingen. Dit kan best bemerkt worden door het juiste niveau van de delaminatie op te sporen. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor delaminaties die tussen de papierdrager en de basisplaat ontstaan. In elk geval, beperkt onze verantwoordelijkheid zich tot de waarde van het door ons geleverde materiaal.