Privacy

Finaspan NV respecteert uw privacy, maar begrijpt dat de explosieve groei van het internet en de toevloed van online diensten vragen kunnen oproepen bij de bezoekers/gebruikers met betrekking tot de aard, het gebruik en de confidentialiteit van de verzamelde informatie. 
Finaspan NV doet al het mogelijke om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

 

Wet op de Privacy
1. Gebruik van persoonlijke gegevens
Het opslaan en verwerken van alle persoonlijke gegevens zal gebeuren in de overeenstemming met de geldende wetten en richtlijnen.
De verstrekte informatie dient om onze producten en diensten continu te verbeteren en af te stemmen op uw persoonlijke noden. De gegevens dienen in de eerste plaats om u toegang te verlenen tot ons informatief portaal (aanvraag offertes, stalen,...) Bijkomend kunnen uw gegevens worden aangewend om u de gevraagde producten, diensten of informatie te verschaffen alsmede u te informeren over onze producten en activiteiten
2. Overmaken van persoonsgegevens aan derden
Uw persoonsgegevens, inclusief uw adres en emailadres, zullen niet aan derden worden overgemaakt zonder uw toestemming, die u op elk moment kan intrekken.
Gegevens (bijvoorbeeld uw adres) zullen enkel aan derden worden meegedeeld om specifieke transacties mogelijk te maken (bv om stalen, brochures, offertes,... te verzenden) De gegevens mogen dan enkel gebruikt worden om een welomschreven taak te vervullen, elk ander gebruik door een derde partij is niet toegestaan.
3. Veiligheid
Finaspan NV heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of bedoelde manipulatie, inzage door onbevoegde derde partijen, verlies, vernietiging of aanpassing. Desondanks deze voorzorgsmaatregelen kan Finaspan NV niet aansprakelijk gesteld worden bij misbruik.
4. Cookies
Voor geregistreerde gebruikers die hun browser zo hebben ingesteld dat cookies aanvaard worden, hebben we zogenaamde sessie ID cookies voor geregistreerde bezoekers geïnstalleerd. De cookies zorgen ervoor dat u ingelogd kan blijven gedurende een sessie. Ze worden verwijderd zodra de browser afgesloten wordt. Bij niet-geregistreerde gebruikers zijn persoonlijke gegevens niet vereist en wordt een sessie ID cookie geïnstalleerd. Deze cookie wordt ook onmiddellijk verwijderd bij het afsluiten van de browser.
5. Gebruik van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten van Amerika. In het geval dat op deze website de anonimiteit van het IP adres wordt geactiveerd, zal Google kort voor het doorsturen van de gegevens, dit IP adres inkorten. Dit gebeurt enkel in de deelnemende landen van de Europese Unie en in andere landen die deel uitmaken van de Europese Vrijhandelsassociatie. Alleen in uitzonderlijke situaties wordt het volledige IP-adres naar de Google servers in de VS doorgestuurd en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik. Uw IP-adres dat Google Analytics van uw browser doorgestuurd krijgt, wordt niet gekoppeld met andere gegevens van Google.
Meer informatie hierover vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html
Of ook op http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.htlm

Recht op bezwaar
U kan het opslaan van cookies uitschakelen door uw browsersoftware aan te passen; wij maken u erop attent dat dit de toegang tot de volledige websitefuncties kan beperken. U kan tevens het verwerven en verwerken door Google van de gegevens verworven door cookies met betrekking tot het gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) uitschakelen door de browser plug-in te downloaden en te installeren via volgende link:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

6. Uw contact voor opmerkingen over gegevensbescherming
Voor vragen in verband met het verzamelen, verwerken, verbeteren, opslaan of verwijderen van uw persoonlijke gegevens of om uw toestemming voor gebruik van deze gegevens in te trekken, neem contact op met:
FINASPAN NV
Stationsstraat 92
B- 3191 Hever
België
E-mail: webmaster@finaspan.be